Savjetovanje


U svom poslovanju povezani smo sa svim aktivnim učesnicima u procesu planiranja, projektiranja, investiranja i kupoprodaje nekretnina. To korisnicima naših usluga osigurava da u svakom trenutku od nas dobiju kvalificirani savjet, koji će im bitno pomoći da se snađu u labirintu tržišta nekretnina.
Razvojni proces struke posredovanja traži od posrednika da se sve više od puke prodaje informacija i spajanja kupca i prodavatelja okreću ka području savjetovanja.
Savjetodavna uloga posrednika širi se i na područje financijskog savjetovanja. U tome važnu ulogu igra i sve veći porast kreditiranja i ulaganja u nekretnine u svrhu ostvarenja dobiti, posebno izgradnja u svrhu iznajmljivanja.
Savjeti pri kupnji i izboru građevinskog zemljišta, čija je obveza  naglašena i u Zakonu, naša su svakodnevnica, posebno u svjetlu procjene statusa zemljišta u odnosu na aktualne urbanističke planove i dozvole za gradnju. Posrednici sve više posebno u složenim projektima postaju važan dio konzalting usluga.
Osobito se cijeni naš savjet o tržišnoj vrijednosti nekretnine. Iako se to odnosi pretežito na prodavatelje u zadnje vrijeme sve je više kupaca koji traže naše mišljenje i procjenu isplativosti kupnje.
Nisu manje važni naši savjeti oko izrade ugovora, prijenosa vlasništva i posjeda pa sve do zapisnika o primopredaji nekretnina.
Crtu između posredovanja i savjetovanja nemoguće je podvući. Razlike nastaju onda kada su u pitanju potrebe Zakona, razna vještačenja, poslovno povezivanje s inozemstvom, izrada studija isplativosti, procjena tržišne vrijednosti nekretnina itd.
Pravi savjet zlata vrijedi!