Procjena tržišne vrijednosti


Tržišna ili prometna vrijednost određene nekretnine je realno ostvariva vrijednost. To je ona vrijednost koju bi nekretnina morala postići na slobodnom tržištu. Samo je ona procjena tržišne vrijednosti realna, koja svoju potvrdu sa manjim odstupanjem u kraćem vremenskom razdoblju dobije na istom tržištu nekretnina, pod pretpostavkom da je tržište stabilno.
Tko može bolje procijeniti tržišnu vrijednost i šanse jedne nekretnine na tržištu od onih koji su na tržištu svakog dana i kojima je tržište nekretnina u krvi. Naši pozitivni propisi i Zakon o posredovanju u prometu nekretnina obvezuju posrednika da svojim klijentima, najčešće prodavatelju, iznese mišljenje o tržišnoj vrijednosti njegove nekretnine.
Službene procjene nekretnina povjerene su sudskim vještacima koji većinom dolaze iz  građevinske struke.
Naše mišljenje o tržišnoj vrijednosti ne isključuje građevinsku vrijednost nekretnine, ali je bazirano isključivo na tržišnim i lokacijskim  elementima uvažavajući pri tome iskustva i cijene prodanih nekretnina na istim ili sličnim lokacijama uz puno uvažavanje stavova i iskustva vlasnika nekretnine.
U tu svrhu smo razvili pomoćne metode procjene tržišne vrijednosti koje svakom korisniku naših usluga mogu pomoći u formiranju mišljenja o vrijednosti i šansama njegove nekretnine na tržištu.